Περιεχόμενα Τεύχους

Η πολιτική οικονομία της έννοιας του χρόνου στη Γενική Θεωρία του John Maynard Keynes

Περίληψη Στο κείμενο της Γενικής Θεωρίας του Keynes, η πολιτική οικονομία του χρόνου εισάγεται με δύο, τουλάχιστον, τρόπους. Πρώτον, ο Keynes αντιστρέφει την αιτιότητα…

περισσότερα

Στο κεφάλι μίας καρφίτσας; Αναζητώντας τη σχέση χώρου και κριτικής στην οικονομική θεωρία.

Περίληψη Από τη σκοπιά των οικονομολόγων ο χώρος δημιουργεί ασυνέχειες και δυσκολίες στο κυρίαρχο οικονομικό υπόδειγμα που συχνά αναφέρεται ότι εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα…

περισσότερα

Επιδράσεις του γλωσσολογικού άρθρου του Ιωσήφ Στάλιν στη σοβιετική μουσικολογία.

Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της επίδρασης που άσκησε το γλωσσολογικό άρθρο του Ιωσήφ Στάλιν «Σχετικά με τον μαρξισμό…

περισσότερα

Ο Μαρξ και η κριτική της ιδεολογίας: Από τη φιλοσοφία στην επιστήμη;

Περίληψη Προκειμένου να αποκαλύψουν την πηγή της αντιστροφής των κοινωνικών σχέσεων που επιτελεί στη συνείδηση η κυρίαρχη αστική ιδεολογία, οι Μαρξ και Ένγκελς στη…

περισσότερα

Ο Μαρξ, η Επιστήμη και η Ηθική: Οι Θέσεις για τον Φόιερμπαχ ως απόρριψη της εξαλειπτικής φυσιοκρατίας.

Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με ένα φιλοσοφικό πρόβλημα που ανακύπτει από το μαρξικό έργο και τοποθετείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της μεταηθικής…

περισσότερα

«Φύση» και «πράξη». Στοιχεία ενός μη-αναγωγιστικού υλισμού στο πρώιμο μαρξικό έργο

Περίληψη Στο παρόν άρθρο υποστηρίζω ότι ο Μαρξ στα πρώιμα κείμενά του, με επίκεντρο τα Οικονομικο-φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, επιδιώκει να σκιαγραφήσει ένα μη-αναγωγιστικό…

περισσότερα