Περιεχόμενα Τεύχους

Δικαιότερη κατανομή της γης, συγκέντρωση στις αγροτικές δραστηριότητες και ανάπτυξη του εγγραμματισμού: Μια εμπειρική μελέτη για την περίπτωση της Ελλάδας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Περίληψη Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, μια πιο δίκαιη κατανομή της γης, καθώς και η επικράτηση της βιομηχανίας έναντι του αγροτικού τομέα, φαίνεται να συνδέεται…

περισσότερα

Ο Μαρξ και οι Ινδιάνοι. Από τη φιλοσοφική ανθρωπολογία στην εμπειρική εθνολογία.

Περίληψη Στο άρθρο αυτό, ακολουθώντας την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του Abensour, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο ίδιο συμπέρασμα: την κατάδειξη του αντικρατισμού και…

περισσότερα

Οἱ δύο ἥλιοι καὶ ἡ κατάργηση τῆς ἐργασίας. Ὁ Ἕγελος, ὁ Μὰρξ καὶ ἡ προστασία τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνισότητα.

Περίληψη Οἱ φιλελεύθεροι (μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) καὶ οἱ σοσιαλιστὲς πιστεύουν ὅτι στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα ἐκφράζεται ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ…

περισσότερα

Η λέξη-κλειδί ενάντια στον -ισμό. Οι συνθήκες για την ολοκλήρωση μιας ήρεμης επανάστασης.

Περίληψη Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία έφτασε σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης, τόσο τεχνολογικά όσο και κοινωνικά, ώστε ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων της…

περισσότερα

Ο τόπος ως βλέμμα και η γεωγραφία ως πεδίο συγκρότησης της σύγχρονης τέχνης

Περίληψη Αυτό το άρθρο σχολιάζει κριτικά τη νοηματοδότηση της τοποειδικότητας στη μεταμοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη σε σχέση με την επιμελητική πολιτική δύο πολύ…

περισσότερα

Κουρούτζας Χρήστος 2018. Εγκληματολογία της Γενετικής, Αθήνα: Πεδίο.

* Η Ουρανία Γεωργοπούλου είναι βιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της…

περισσότερα