Η λέξη-κλειδί ενάντια στον -ισμό. Οι συνθήκες για την ολοκλήρωση μιας ήρεμης επανάστασης.

Περίληψη
Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία έφτασε σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης, τόσο τεχνολογικά όσο και κοινωνικά, ώστε ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων της ήρεμης επανάστασης που προκαλεί, γίνεται πλέον ορατό στον καθένα. Ενώ φαινόταν ότι αυτή η συνθήκη θα μονοπωλούσε τα χαρακτηριστικά του 21ού αιώνα, η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τις συνθήκες. Τελικά, οι δύο αυτές καταστάσεις, σαν δύο διαφορετικά φίλτρα, επιδρούν στις υπόλοιπες προβλέψιμες συνθήκες –άμεσα δημιουργημένες από τον άνθρωπο– όπως είναι η κρίση του κεφαλαίου, η έλλειψη σημαντικών προσωπικοτήτων στην πολιτική, αλλά και σε όλους τους τομείς, εκτός ίσως των επιστημών, καθώς και η ιδιαιτέρως επικίνδυνη γεωπολιτική αστάθεια. Υπάρχει ένα «εργαλείο», το οποίο είναι σε θέση να περιγράψει αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον σε κρίση με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη διεξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων ή και προτάσεις δράσεων, όπως έχει συμβεί σε άλλους αιώνες; Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί ένα τέτοιο σημαντικό ερώτημα. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής ορισμένων χαρακτηριστικών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια αξία ως προς τον σχηματισμό ενός ιδανικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία ενός τέτοιου εργαλείου.

* Ο Μάνθος Σαντοριναίος είναι καλλιτέχνης και ερευνητής των Νέων Μέσων, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, ιδρυτής του Κέντρου για τον Ψηφιακό Πολιτισμό «Φούρνος» και του Διεθνούς Φεστιβάλ Mediaterra.