Η Βιομηχανία της Νοητικής Ενδυνάμωσης

Περίληψη

Η ιδέα της νοητικής εξάσκησης και ενδυνάμωσης μετράει ήδη αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που διχάζει την επιστημονική κοινότητα. Πλήθος επιστημόνων διεθνούς κύρους ισχυρίζονται ότι μέσα από την εξάσκηση επιμέρους αντιληπτικών και νοητικών δεξιοτήτων, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, μπορεί κανείς να έχει μετρήσιμες και σημαντικές βελτιώσεις σε κρίσιμους τομείς της καθημερινής ζωής (π.χ. στην εργασία, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, σε σύνθετες αισθησιοκινητικές δεξιότητες, όπως η οδήγηση κ.α.), ενώ αρκετοί ερευνητές αντιμετωπίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς με δυσπιστία και επικριτική διάθεση. Στο άρθρο αυτό θα αναφερθω στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι ερευνητές και στην καταλυτική αρνητική επίδραση της βιομηχανίας της νοητικής ενδυνάμωσης στον προσανατολισμό, την αξιοπιστία και την ποιότητα της παραγόμενης έρευνας.

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf 

* Η Ελένη Βλάχου είναι Δρ γνωσιακής νευροεπιστήμης, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Safarik University, Kosice, Slovakia και στο Boston University, Boston, MA.