Για τις Κρίσεις και την Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας: Ο νόμος της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιέχει α) μια συζήτηση για το χαρακτήρα και τη σημασία της συζήτησης γύρω από τις οικονομικές κρίσεις, καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία αυτή, β) την παρουσίαση της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα της κλασικής μαρξικής προσέγγισης και του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, γ) την ίδια παρουσίαση με εκτίμηση της συνεισφοράς της τεχνολογικής μεταβολής, της διανομής εισοδήματος και της συνολικής ζήτησης στη διαμόρφωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και την εκδήλωση των επεισοδίων κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Και από τις δύο προσεγγίσεις προκύπτει η εμπειρική σημασία και ορθότητα του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους και οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός καπιταλισμός για να ξεφύγει από την τρέχου-
σα δομική συστημική του κρίση.

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf 

*Ο Θανάσης Μανιάτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικων Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.