Όλα τα άρθρα από: Βλάσης Μισσός

Η πολιτική οικονομία της έννοιας του χρόνου στη Γενική Θεωρία του John Maynard Keynes

Περίληψη Στο κείμενο της Γενικής Θεωρίας του Keynes, η πολιτική οικονομία του χρόνου εισάγεται με δύο, τουλάχιστον, τρόπους. Πρώτον, ο Keynes αντιστρέφει την αιτιότητα…

περισσότερα

Για την Πολιτική Οικονομία και τη διδασκαλία της: Μια ανάγνωση των ιδεών του Πλούτου των Εθνών

Το παρόν κείμενο στηρίζεται στην υπόθεση ότι η κατανόηση του περιεχομένου των θεωριών της Πολιτικής Οικονομίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση που αποκομίζουμε…

περισσότερα