Όλα τα άρθρα από: Γιώργος Φαράκλας

Οἱ δύο ἥλιοι καὶ ἡ κατάργηση τῆς ἐργασίας. Ὁ Ἕγελος, ὁ Μὰρξ καὶ ἡ προστασία τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνισότητα.

Περίληψη Οἱ φιλελεύθεροι (μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) καὶ οἱ σοσιαλιστὲς πιστεύουν ὅτι στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα ἐκφράζεται ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ…

περισσότερα

Ἐμπειρικὴ νοηματοδότηση Μιὰ πρόταση γιὰ τὴν διαλεκτικὴ γνωσιοθεωρία τοῦ Μὰρξ

Ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος στὸν Μὰρξ φαίνεται νὰ ἔχει γνωσιοθεωρητικὸ χαρακτήρα στὸ μέτρο ποὺ στὰ μάτια της ἡ ἀνάδειξη ἀντιφάσεων ἀνοίγει τὴν δυνατότητα ὄχι μόνο…

περισσότερα