Η επιχείρηση αντιδραστικής αναθεώρησης της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στα Βαλκάνια: οι περιπτώσεις Σερβίας και Κροατίας

Περίληψη
Το παρόν άρθρο προσπαθεί να αναδείξει τα κομβικά σημεία και ακολουθούμενες τακτικές της διαδικασίας αναθεώρησης της ιστορίας στη Σερβία και την Κροατία. Η εμπειρία από τον πρώην γιουγκοσλαβικό χώρο, παρότι χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές με την ελληνική περίπτωση, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της αναθεώρησης της ιστορίας του Β΄ ΠΠ. Το άρθρο στέκεται τόσο στο πεδίο των κρατικών και θεσμικών παρεμβάσεων όσο και σε αυτό της αντιπαράθεσης μεταξύ των ιστορικών. Στόχος του άρθρου είναι η συνοπτική παρουσίαση της επιχειρηματολογίας του ιστορικού αναθεωρητισμού στις δύο χώρες και η ανάδειξη των θεμάτων με τα οποία αυτός επιχειρεί να αναμετρηθεί.

* Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας. Η Δόμνα Κόφφα είναι διδάκτωρ ιστορίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.