Η σοβιετική πρόταση ειρήνης και η Δύση: 1938-1939

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η εξέταση και η ανάλυση των διπλωματικών γεγονότων της περιόδου 1938-1939 μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ) και της Δύσης. Στο ανά χείρας άρθρο υποστηρίζεται ότι η Δυτική πολιτική του «κατευνασμού» δεν υποδαύλισε απλά την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική του Γ’ Ράιχ. Η αποτυχία των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Γαλλίας να διασφαλίσουν τη σοβιετική υποστήριξη στη μάχη κατά της ναζιστικής Γερμανίας, μέσω της υπογραφής δεσμευτικής στρατιωτικής συμφωνίας, αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες έναρξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα γεγονότα παρουσιάζονται επί τη βάσει πρωτογενούς αρχειακού υλικού. Η εν λόγω προσέγγιση εντάσσεται στην ιστορία διεθνών σχέσεων των εθνών-κρατών. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των διπλωματικών και γεωπολιτικών αιτιών των διεθνών προβλημάτων μεταξύ της ΕΣΣΔ και των Δυτικών χωρών και όχι η σχηματική –θεωρητική– σταχυολόγηση θέσεων επί του ζητήματος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

* Ο Νίκος Παπαδάτος είναι διδάκτωρ ιστορίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης και επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Κινημάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Λομονόσοφ.