Μπορούμε να γράψουμε την ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης;

Περίληψη

Το κείμενο αυτό, που δημοσιεύεται για πρώτη φορά εδώ, δόθηκε ως «διάλεξη Ισαάκ Ντώυτσερ» στο Λονδίνο στις 3 Δεκεμβρίου του 1996. Διαπραγματεύεται, ανάμεσα στ’ άλλα, το πρόβλημα της counterfactual («τι θα γινόταν αν») ιστορίας

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf 

* Ευχαριστούμε θερμά τις εκδόσεις Θεμέλιο για την ευγενική παραχώρηση της άδειας αναπαραγωγής του παρόντος κειμένου από τον τόμο Eric Hobsbawm 1998. Για την ιστορία, μτφρ. Π. Ματάλας, Αθήνα: Θεμέλιο. Για λόγους πιστότητας έχουμε διατηρήσει στο σύνολό της την ορθογραφία, τη σύνταξη και τον τρόπο βιβλιογραφικών παραπομπών. Οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν μονάχα στη διόρθωση ελάχιστων τυπογραφικών παραβλέψεων.