Όλα τα άρθρα από: Μαυρουδέας Σταύρος

Ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, ελληνική κρίση και μεταβιβάσεις αξίας

Σε προηγούμενες εργασίες (π.χ. Mavroudeas & Paitarides 2015β) έχει υποστηριχθεί ότι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού μετά το 2007 έχει δύο αλληλένδετα αίτια. Η…

περισσότερα