Ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, ελληνική κρίση και μεταβιβάσεις αξίας

Περίληψη

Σε προηγούμενες εργασίες (π.χ. Mavroudeas & Paitarides 2015β) έχει υποστηριχθεί ότι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού μετά το 2007 έχει δύο αλληλένδετα αίτια. Η εσωτερική αιτία οφείλεται στην πτωτική τάση της κερδοφορίας που προκαλείται από την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Η εξωτερική αιτία προέρχεται από την οικονομική ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση του ελληνικού καπιταλισμού από τους πιο ανεπτυγμένους και ηγεμονικούς καπιταλισμούς της ΕΕ. Η οικονομική ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση συνεπάγεται τη μεταφορά αξίας από την εκμεταλλευόμενη οικονομία σε αυτή που ασκεί την εκμετάλλευση, μέσω του μηχανισμού της ευρείας άνισης ανταλλαγής (που είναι άνιση ανταλλαγή που προκαλείται από τη διαφορά στις οργανικές συνθέσεις του κεφαλαίου μεταξύ των δύο οικονομιών). Οι Mavroudeas & Paitaridis (2015β) πρότειναν μία έμμεση απόδειξη αυτού του μηχανισμού εκμετάλλευσης, συγκρίνοντας τους όρους εμπορίου της Ελλάδας με αυτούς δύο παρόμοιων οικονομιών της ΕΕ (η μία συμμετέχει παράλληλα στην ΟΝΕ ενώ η άλλη συμμετέχει μόνο στην Κοινή Αγορά). Το άρθρο αυτό συμπληρώνει αυτή την απόδειξη, μετρώντας άμεσα τις μεταβιβάσεις αξίας μεταξύ Ελλάδας και δύο άλλων οικονομιών της ΕΕ.

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf 

* Ο Σταύρος Μαυρουδέας είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Στέργιος Σερέτης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ιατρικής του Queen Mary University of London.