Όλα τα άρθρα από: Γιάννης Κοζάτσας

«Φύση» και «πράξη». Στοιχεία ενός μη-αναγωγιστικού υλισμού στο πρώιμο μαρξικό έργο

Περίληψη Στο παρόν άρθρο υποστηρίζω ότι ο Μαρξ στα πρώιμα κείμενά του, με επίκεντρο τα Οικονομικο-φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, επιδιώκει να σκιαγραφήσει ένα μη-αναγωγιστικό…

περισσότερα