Όλα τα άρθρα από: Χολέβα Μαρία

Παράγοντας έναν τεχνίτη για τον τροχό στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης χιλιετίας π.Χ. Προς μια κοινωνική θεώρηση της τεχνικής πράξης

Κατά την 3η χιλιετία π.Χ. εμφανίζεται στο Αιγαίο ο κεραμικός τροχός, ο οποίος θα σηματοδοτήσει μια σημαίνουσα τεχνολογική αλλαγή στην ιστορία της κεραμικής παραγωγής….

περισσότερα