Όλα τα άρθρα από: Αριστείδης Μπαλτάς

Ιστορικός υλισμός και πολιτική πρακτική: επιστήμη και πείραμα

Στην εργασία παρουσιάζονται επιχειρήματα που στηρίζουν τη θέση ότι ο λεγόμενος Ιστορικός Υλισμός συνιστά επιστήμη (ή επιστημονική ‘ήπειρο’) σε αναλογία, αλλά και κατ’ αντιδιαστολή,…

περισσότερα