Ιστορικός υλισμός και πολιτική πρακτική: επιστήμη και πείραμα

Περίληψη

Στην εργασία παρουσιάζονται επιχειρήματα που στηρίζουν τη θέση ότι ο λεγόμενος Ιστορικός Υλισμός συνιστά επιστήμη (ή επιστημονική ‘ήπειρο’) σε αναλογία, αλλά και κατ’ αντιδιαστολή, με τη Φυσική και τις φυσικές επιστήμες. Η έμφαση δίδεται στην κομμουνιστική πολιτική πρακτική η οποία θεωρείται εδώ ως το αντίστοιχο των πειραματικών συναλλαγών που προσιδιάζουν στις φυσικές επιστήμες.

Αφιερώνεται στη μνήμη του Θανάση Παπαδημητρίου που ήθελε να συζητήσουμε τον Αλτουσέρ, αλλά μάς άφησε στερώντας μου το προνόμιο να επωφεληθώ από την πείρα του.

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf 

* Ο Αριστείδης Μπαλτάς είναι ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας των επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.