Βιβλιοκρισία: Λίφσιτς, Μιχαήλ. Η φιλοσοφία της τέχνης του Καρλ Μαρξ. Μτφρ. Μαρία Μαντώ Γιαννίκου. Αθήνα: Τόπος, 2018
*Alexandros Daskalakis holds a PhD in Philosophy (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)