Φεμινισμός, μαρξισμός και νοηματοδοτήσεις της γυναικείας μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας: Από το κίνημα «Μισθοί για Οικιακή Εργασία» της δεκαετίας του 1970 στην πρόσφατη συζήτηση για την κρίση φροντίδας στον ύστερο καπιταλισμό

περισσότερα