Η ελληνο-αλβανική αντιφασιστική συνεργασία στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η συνεργασία μεταξύ του ελληνικού ΕΑΜ και του αλβανικού LANÇ – καθώς και των δύο αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων – στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των προσπαθειών συντονισμού της ένοπλης αντιφασιστικής αντίστασης, στις διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις συντονισμένες προσπάθειες παρέμβασης στις εθνικές μειονότητες των δύο πλευρών των συνόρων προκειμένου οι τελευταίες να συνταχθούν με την πλευρά της Αντίστασης. Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη των πτυχών διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας στα πλαίσια της Αντίστασης, της επίδρασή της στο φαινόμενο της Αντίστασης στα Βαλκάνια και, τέλος, των πολιτικών προϋποθέσεων και των ορίων της. Το άρθρο βασίζεται στην υπάρχουσα ελληνική και αλβανική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, σε αναμνήσεις πρωταγωνιστών της εποχής και σε αρχειακές πηγές.


Abstract
The present article examines the cooperation between the Greek EAM and the Albanian LANÇ – as well as the two respective communist parties – during World War II. Particular emphasis is placed on the coordination attempts for a joint armed antifascist resistance, the cross-border partisan operations and the coordinated attempts to politically influence the ethnic minorities on both sides of the borders in order for the latter to join forces with the side of the Resistance. The purpose of the article is to highlight the aspect of cross-border and inter-ethnic cooperation within the framework of the Resistance in the Balkans and finally its political preconditions and limits. The article is based on the existing Greek and Albanian bibliography and journal articles, memoirs of protagonists of that historical period, and archival material.

* Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας.

 

Κατεβάστε το άρθρο σε μορφή pdf