Ηλεκτρονική Ημερίδα Zooming@Marx Ιστορικές και Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις στην Μέθοδο του Marx