Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση ΚΡΙΣΗ καλεί ερευνητές/τριες απ’ όλους τους επιστημονικούς κλάδους να υποβάλλουν τις εργασίες τους.

Η ΚΡΙΣΗ επιδιώκει την ανάπτυξη της έρευνας στο εσωτερικό των επιστημονικών κλάδων και τη κατατριβή με τα δικά τους ζητήματα, η οποία θα μετακενώνει και θα προάγει τα αναλυτικά εργαλεία του μαρξισμού, του υλισμού και της διαλεκτικής. Υπό αυτήν έννοια ενδιαφέρεται να δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες υψηλού επιπέδου που ασκούν ακόμη και κριτική σε μαρξιστικές θέσεις σε επιμέρους πεδία ή εν συνόλω.

Ως γενικές θεματικές, στις οποίες επιδιώκουμε να αναπτυχθεί προβληματισμός και διάλογος εξέχουσα θέση κατέχουν τα ζητήματα της φιλοσοφίας, της θεωρίας της επιστήμης, της ιστορίας, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνιολογίας, της θεωρίας του δικαίου και του κράτους, της πολιτικής θεωρίας, της ιστορίας της τέχνης και της αισθητικής, της ανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης, της παιδαγωγικής, καθώς και ζητήματα της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών και των επιστημών της ζωής. Γενικότερα, η φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αγκαλιάσει όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τα διαφορετικά πεδία στη διατομή τους με ζητήματα που άπτονται του μαρξισμού.

Η διπλή τυφλή αξιολόγηση των άρθρων προς δημοσίευση ανατίθεται σε εγνωσμένου κύρους αξιολογητές με τα ανάλογα προσόντα και μόνο ύστερα από αυτήν την διαδικασία τα κείμενα εμφανίζονται στις σελίδες της επιθεώρησης Κρίση.

 

Η υποβολή γίνεται στην διεύθυνση info@e-krisi.gr

Οδηγίες προς συγγραφείς αναφέρονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση