Κύκλος Διαλέξεων: Μαρξ(ισμός), Επιστήμη και Τεχνολογία. Ιστορικές και Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις

Η εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση ΚΡΙΣΗ σας προσκαλεί στον κύκλο διαλέξεων με θέμα «Μαρξ(ισμός), Επιστήμη και Τεχνολογία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις» που συνδιοργανώνει με τους Τέλη Τύμπα (καθηγητή Ιστορίας της Τεχνολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ), Γιάννη Χριστιανίδη (καθηγητή Ιστορίας των Μαθηματικών, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ) και Στάθη Ψύλλο (καθηγητή Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Μεταφυσικής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ). Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σκουφά 45), στην αίθουσα Κ. Θ. Δημαράς, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 19.30 και στις ακόλουθες ημερομηνίες: 18/2, 31/3, 7/4, 28/4, 5/5 και 9/6/2020. Η είσοδος είναι ελεύθερη.